(0)
فروشگاه اینترنتی محصولات اورجینال


Code
Title
Desc
Date
Price
Company
Category
Image
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5911977
Gerdoo Surveying Engineering 7th Edition - 2DVD2L
مجموعه ای از نرم افزارهای نقشه کشی و نقشه برداری به همراه مجموعه ای از کتابهای الکترونیکی و آموزشی مربوطه
مجموعه ای از نرم افزارهای نقشه کشی و نقشه برداری به همراه مجموعه ای از کتابهای الکترونیکی و آموزشی مربوطه
1397/06/20
9/11/2018 12:00:00 AM
195000
گردو شهمیرزاد
/images/products/5911977-1.jpg
         
5911977-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5911977,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5333002
سیستم مکانیزه حسابداری و انبارداری آسان - با قفل USB
ایجاد دفاتر مختلف جهت كنترل مراكز مالی مستقل در یك سیستم ، امكان استفاده از سیستم بصورت شبكه ، امكان ارسال و دریافت صورتحسابها از طریق نمابر ، خرید فروش انبار اسناد كاردكس اقساط بانك باركد تولید (صنعتی)
ایجاد دفاتر مختلف جهت كنترل مراكز مالی مستقل در یك سیستم ، امكان استفاده از سیستم بصورت شبكه ، امكان ارسال و دریافت صورتحسابها از طریق نمابر ، خرید فروش انبار اسناد كاردكس اقساط بانك باركد تولید (صنعتی)
1397/02/31
5/21/2018 12:00:00 AM
6650000
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5333002-1.jpg
         
5333002-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5333002,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
7003034
JB - vmware Virtualization 2018 32,64bit - DVD2L
مجموعه ای کامل از نرم افزارهای مجازی سازی به منظور استفاده چند سیستم عامل همزمان برروی ویندوز
مجموعه ای کامل از نرم افزارهای مجازی سازی به منظور استفاده چند سیستم عامل همزمان برروی ویندوز
1397/02/18
5/8/2018 9:55:10 AM
150000
JB
Collection
/images/products/7003034-1.jpg
         
7003034-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(7003034,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
7003033
JB - Windows 10 Spring Creators 1803 + Tools - DVD2L
نسخه جدید ویندوز 10 همراه با ابزار کاربردی ورژن 1803 با نام Spring Creator - redstone4 - April Update
نسخه جدید ویندوز 10 همراه با ابزار کاربردی ورژن 1803 با نام Spring Creator - redstone4 - April Update
1397/02/18
5/8/2018 9:48:01 AM
150000
JB
Collection
/images/products/7003033-1.jpg
         
7003033-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(7003033,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5293001
نرم افزار حسابداری تیزپرداز - نسخه پايه
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
1850000
نیك رایان كیش
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5293001-1.jpg
         
5293001-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5293001,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5293002
نرم افزار حسابداری تیزپرداز - نسخه تکميلي
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
3700000
نیك رایان كیش
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5293002-1.jpg
         
5293002-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5293002,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5293003
نرم افزار حسابداری تیزپرداز - نسخه پیشرفته
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
نرم افزاری كامل برای استفاده در فروشگاه ، تولیدی ، شركتی ، خدماتی با قابلیت استفاده تا 99 انبار كنترل چك تعیین حدود دسترسی محاسبه سود و زیان انواع گزارش گیری همراه با راهنمای كامل دارای قفل USB
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
5550000
نیك رایان كیش
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5293003-1.jpg
         
5293003-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5293003,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002010
حسابداری هلو فروشگاهی پایه - کد 10 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل کلیه عملیات تعریف انباروکالا، تعریف اشخاص، تعریف حسابهای بانکی، چکها، صدور فاکتورخرید و فروش، مرجوعی خرید، مرجوعی فروش، امکان استفاده از بارکدخوان، استفاده از نمونه فیش پرینت فاکتور، ثبت سند اتوماتیک، ثبت هزینه ودرآمد، ثبت عملیات بصورت نقد،چ
این نسخه شامل کلیه عملیات تعریف انباروکالا، تعریف اشخاص، تعریف حسابهای بانکی، چکها، صدور فاکتورخرید و فروش، مرجوعی خرید، مرجوعی فروش، امکان استفاده از بارکدخوان، استفاده از نمونه فیش پرینت فاکتور، ثبت سند اتوماتیک، ثبت هزینه ودرآمد، ثبت عملیات بصورت نقد،چ
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
1670000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002010-1.jpg
         
5002010-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002010,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002011
حسابداری هلو فروشگاهی ساده - کد 11 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه کد10 به انضمام امکان تعریف کالادرسه سطح،امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور،فاکتورامانی،ضایعات، امکان ثبت سفارشاتخرید،امکان ثبت کلیه اموربانکی، ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت دریافتهاوپرداختها، انوا
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه کد10 به انضمام امکان تعریف کالادرسه سطح،امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور،فاکتورامانی،ضایعات، امکان ثبت سفارشاتخرید،امکان ثبت کلیه اموربانکی، ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت دریافتهاوپرداختها، انوا
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
2470000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002011-1.jpg
         
5002011-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002011,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002012
حسابداری هلو فروشگاهی متوسط - کد 12 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل نسخه ساده فروشگاهی به انضمام عملیات چند انباره ، امكان ثبت چك امانی ، عملكرد و كنترل كامل واسطه های فروش ، سطح دسترسی برای كاربران ، امكان ثبت سند حسابداری ( غیر اتوماتیك ) بصورت جزئی ، امكان نمایش معین اشخاص با ریز كالاها و چكها ، امكان است
این نسخه شامل نسخه ساده فروشگاهی به انضمام عملیات چند انباره ، امكان ثبت چك امانی ، عملكرد و كنترل كامل واسطه های فروش ، سطح دسترسی برای كاربران ، امكان ثبت سند حسابداری ( غیر اتوماتیك ) بصورت جزئی ، امكان نمایش معین اشخاص با ریز كالاها و چكها ، امكان است
1397/01/05
3/25/2018 12:00:00 AM
4570000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002012-1.jpg
         
5002012-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002012,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
 
 
 
 
 
 
 
 
Records per page:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 10 of 500 - Pages: